MA Al Irtiqo Gelar Karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5P2RA) Dengan Tema ” Kearifan Lokal’’ Dalam Irtiqo Opera

By Admin Mediaummat | 02 January 2024 11:25:44 | 71 | 0
By MA IRTIQO
By MA IRTIQO

MA Al Irtiqo Gelar Karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5P2RA) Dengan Tema ” Kearifan Lokal’’ Dalam Irtiqo Opera

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin (P5P2RA) merupakan salah satu pembahasan dalam Kurikulum Merdeka. Tujuan dari P5P2RA dalam Kurikulum Merdeka menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang unggul dan produktif serta dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkesinambungan. Visi Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila, dengan mewujudkan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperiaku sesuai nilai-nilai Pancasila.

TAG